vi må oppfatte litteraturen som eksistensiell. Det er det jeg vil ha! Litteratur er ikke pynt, det er viktig!
– – – her – – –