If in Sweden…

Tre tidskrifter på tur
Fem kvällar med OEISubaltern och Walden om kulturtidskriftens möjligheter och utmaningar idag

Att driva en kulturtidskrift handlar inte bara om att ge ut en fysisk publikation med en viss regelbundenhet, utan också, och idag mer än någonsin, om ett ständigt arbete med publicistiska infrastrukturer och ekologier. Redaktörerna för OEISubaltern och Walden – tidskrifter som rör sig mellan poesi, konst, film, filosofi och politik – talar utifrån sina olika redaktionella praktiker och historier om arbetet med att oavbrutet försöka skapa nya sammanhang och gemenskaper för läsande, betraktande, skrivande, tänkande, diskussion och kritik.


Boden
Söndag 2 september, kl 16.00
Havremagasinet, Café Pampas
Norrbottensvägen 18
I samarbete med BodenArr


Luleå
Måndag 3 september, kl 18.30
Galleri Syster / Lillasyster
Sandviksgatan 18 A
I samarbete med Galleri Syster


Umeå
Tisdag 4 september, kl 18.30
Bokcafé Pilgatan
Pilgatan 14
I samarbete med Bokcafé Pilgatan


Sundsvall
Onsdag 5 september, kl 17.30
Digidelcentrum, Sundsvalls stadsbibliotek, Kulturmagasinet
I samarbete med Sundsvalls stadsbibliotek


Gävle
Torsdag 6 september, kl 18.00
Gävle konstcentrum, Furusalen
Kungsbäcksvägen 32
I samarbete med Gävle konstcentrum