Nogle der er interesserede i mediearkæologi, konceptuel poesi og svensk natur?


Doktorandtjänst vid Linköpings universitet
Litteratur, mediehistoria och informationskulturer

Utlysning av doktorandtjänst i Språk och kultur (Institutionen för kultur och kommunikation), med inriktning mot Litteratur, mediehistoria och informationskulturer. Forskningens fokus ligger på förhållandet mellan litterära (estetiska) praktiker och mediernas historia, med viss tonvikt på de senaste tvåhundra åren. Till de frågeställningar och ämnen som intresserar hör sådant som inter- och transmedial estetik, remediering, arkiv och databaser, avantgardet och medierna, medier och kulturellt minne, biomedier, signaler och brus, sinnenas litteratur- och mediehistoria. Verksamheten är internationellt och interdisciplinärt orienterad, och även om litteraturens historia är en utgångspunkt utgör också bildkonst och musik, till exempel, viktiga undersökningsfält. Sista ansökningsdatum är 18 maj, 2012.

För ytterligare information om tjänsten: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?4588

För ytterligare information om Litteratur, medier och informationskulturer:
http://www.liu.se/forskning/foass/jesper-olsson?l=en&sc=true