Apparatur #21 har temaet m/k

Den kønnede krop er et uomgængeligt livsvilkår, og fascinationen og diskussionen af køn og seksualitet har antaget mange forskellige former.

I de senere år har diskussionen bl.a. handlet om queer-tænkning, som udfordrer heteronormativiteten og hævder, at kønsidentitet og seksualitet ikke er biologisk betinget, men derimod sociale og kulturelle konstruktioner.

Samtidig er der særligt i debatten om børns kønsroller en tendens til at hævde, at “boys will be boys” og “girls will be girls”; at lyserøde prinsesser laver perleplader, mens drenge i armygrøn og marineblå klatrer i træer og bygger huler.

I Apparatur #21 vil vi foretage et eksperiment. Hvad sker der, hvis vi laver en stilistisk opdeling af kønnet bag kunsten? Konkret vil tidsskriftet være delt i to sektioner – én med bidrag fra kvindelige forfattere og billedkunstnere og én med bidrag fra mandlige. I midten af tidsskriftet mødes sektionerne ved, at nogle billedkunstneres værker tager afsæt i tekster af forfattere af det modsatte køn.

Med eksperimentet ønsker Apparatur at undersøge, hvordan køn og seksualitet fortolkes og kommer til udtryk i billedkunst og litteratur lige nu. Nærmer kønnene sig hinanden, eller er vi ved igen at positionere os som mænd og kvinder i kønsopdelte lejre?

Vi modtager både skønlitterære tekster, billedkunst, artikler og essays. Du er også velkommen til at indsende et oplæg på en halv side, som vi kan tage stilling til, inden du skriver hele artiklen. Du skal dog være enten mand eller kvinde, for at din tekst eller dit værk kan komme i betragtning.

Send dit bidrag til info@apparatur.dk inden den 15. april 2010.

Fra Arena og Co.

Reception for ARENAs nye småtryksserie – ARENA KONTRA

Siden 1953 har ARENA udgivet kvalitetslitteratur og fungeret som korrektiv til de kommercielle og væsentligt mere etablerede forlag.

Med lanceringen af ARENA KONTRA ønsker vi at fortsætte en proper og stolt tradition og skabe en redaktionel og publicistisk platform for litterært materiale, der ikke umiddelbart passer ind i de gængse genre- og trykformater; det være sig poesi og prosa, interviews og artikler, oversættelser og essays, transskriptioner og tekstualiteter.

ARENA KONTRAs debutudgivelse er en analog kortantologi med oplæsninger af Peter Nielsen, Rasmus Graff, Harald Voetmann, Peter Højrup, Chresten Forsom, Kaspar Bonnén og Cia Rinne – iblandet klaver-intermezzi af eksperimentel (jazz)pianist Søren Kjærgaard.

I forbindelse med receptionen byder ARENA på et gedigent glas vin, og der vil være oplæsning ved Cia Rinne og Kaspar Bonnén.

ARENA KONTRA vil fremover udkomme 6 gange årligt og blive sendt gratis til medlemmerne af KLUB ARENA
– ARENAs nye bogklub, abonnementsordning og litterære gavebod.

Reception for ARENA KONTRA
Lørdag d. 27. februar, kl. 17.00
Underwood Ink.
Ryesgade 30A, 2200 København N