SOCIAL GEOGRAFI – DEN (NYE) LITTERÆRE OFFENTLIGHED

Bloggen er en medieform vi endnu ikke ved meget om, men den vil vokse, den vokser, dens udbredelse og indflydelse, og den vil blive – hvis den ikke allerede er – en afgørende strukturerende form i fremtidens mediebillede. Og altså i ’billedet’ som sådan. En form der genererer en type indhold på grund af sin form; er ikke et indhold, ikke et stofområde – de karakteristika bloggen som form er fælles om er blandt andet at den lever på og af en rhizomerisk struktur – den er ikke ahierarkisk, den er rodnetsagtig. En øget inter- og brugeraktivitet – enten direkte og direkte på den enkelte blog i form af kommentarer fra brugere og administratorer, eller indirekte i form af (linkede)henvisninger, kommentarer, den slags, andre steder i rodnettet. Relativ hyppig opdatering; diskussionen kan hele tiden forandrer sig, fokuset, bloggen er som et camouflage(rod)net, der kan skifte form. En post forbigås eller skaber intens debat, nu handler det om det, nu det, nu det, forsiden fastholdes eller forflyttes. Bloggen udgør på samme tid en kronologisk fremadskridende, mere eller mindre narrativ struktur, og en voksende synkronicitet. Alt er hele tiden tilgængeligt og foranderligt, hvis kommentarfeltet er slået til, hele tiden kan man lade en enkelt post vokse, dén form for kollektiv, tilsyneladende demokratisk vidensophobning eller udvikling er helt central – ikke bare for bloggen, men for nettet, som bloggen er en inkarnation af. Relationeliteten tematiseres konstant og eksplicit på bloggen, som noget virkeligt, socialt, teknologisk, historisk og så videre. Bloggen er en konkret situation. Det er et hurtigt sted. Gratis. På samme tid synligt og usynligt, materielt og immaterielt, det er et sted man taler om og hvor man mødes og udveksler, blogrolls og links er deres egen valuta, men det er også et sted der ikke eksisterer. Fysisk. Ikke engang i et sprog – vi forudsætter at kommentarerne findes. Dén åbne struktur kan åbne en hybrid diskussion på engelsk eller hollandsk anytime. Geografien er ikke geografisk. Kan man sige den er social. Det er ikke kun blogs der er centrale og perifere i forhold til hinanden, i forhold til givne miljøer og interesser, det er også enkeltpersoner, med og uden blog, der skriver kommentarer, anbefaler, surfer, blåstempler ved deres blotte tilstedeværelse. Det er i høj grad brugerne der definere hvad den enkelte blog er. Brugerne genkender form, tone, genre; derfor opfører de sig sådan som de mener det er tydeligt at man skal opføre sig det enkelte sted, attituderelativistisk, og er dermed med til at videreudvikle formen. Brugerne er hurtigere end administratorerne, det turde være en generel sandhed. Ved at genkende formen udgør brugerne en definitorisk kraft der i sig selv er med til at skabe den form de synes de allerede ser, har set for længst; genkender man en blog som et sted det kunne være interessant at blive omtalt, vil man selvforstærkende forsøge at blive omtalt der. Genkender man en blog som et little magazine, som en small press, vil man forsøge at blive publiceret dér, hvis man har noget at publicere, og derved aktivt forvandle bloggen til et little magazine, en small press. Manifester smitter og inspirerer, ligesom manifeste handlinger gør det.

Disse netfællesskaber, der meget ofte består af frie agenter, af individer af den type man tidligere måske ville kalde Kunstnere, gemmer på en ny (type) international litterær offentlighed.

Bloggen mangler stadig at udvikle en etik og en kritik, en kritisk læsning, sine egne kritikere, mediespecifikke læsere, dén udveksling, de miljøer som litteraturen og kulturen er afhængig af er også grunden her, vi har den ikke endnu, den er på vej. Først eventyrerne, så kolonisatorerne, så de tertiære erhverv. Forskellige institutioner vil træde ind i det rum og være med til at gøre det forpligtende og fastholde det dér, på samme måde som alt andet i virkeligheden allerede forpligter.

Kulturen

Kulturen

Sverige får en ny ugeavis med kulturell prägell – alá norske Morgenbladet eller danske Weekendavisen. I det nummer 0 jeg fik fingre i, er der blandt andet et (måske lidt for begejstret, but still) interview med Caroline Bergvall. Hun er også gæst på det seminar Litlive arrangerer sammen med og på Biskops Arnö til sommer …

SMÅTT FÖRLAGT

Rámus förlag och Inkonst öppnar denna lördag (den 23. februar) upp för en heldag (11.00–18.00) för små- och medelstora bokförlag på Inkonst.

Under hela dagen kommer omkring 50 förlag och tidskrifter att ha sin utgivning till försäljning inne i klubblokalen.

Samtidigt kommer det löpande att ske uppläsningar och samtal i teaterlokalen samt inne på restaurangen Plocke-Pinn.
På kvällen blir det mingel inne på Plocke-Pinn med framträdande av Andrzej Tichy och LT Fisk.

Program teatern:
12.00: Läsningar med Ida Börjel och Pär Thörn.
13.00: Samtal om den samtida nordiska litteraturkritiken med Magnus William-Olsson, Martin Glaz Serup och Mikael Nydahl.
14.00: Framträdande av mono/mono samt läsning med Martin Glaz Serup.
15.00: Läsningar med Jan Sigurd och Mikael Bergstrand.
16.00: Samtal om småförlags möjligheter, förutsättningar och begränsningar med Carl-Michael Edenborg (Vertigo), Marie Pettersson (ellerströms & Lyrikvännen) samt Mats Kolmisoppi.
17.00: Läsningar med Magnus William-Olsson och Anna Jörgensdotter.

Program Plocke-Pinn:
12.30: Läsningar med Marianne Agetorp och Tina Persson.
13.30: Läsningar med Emil Jensen.
14.30: Framträdande av Ord på Scen och läsning med Framjo Brkic.
15.30: Läsningar med Bo Cavefors och Ann Hingström.
16.30: Läsningar med Madeleine Brandin och Jacob Härnqvist.

Deltagande förlag:
Alastor Press, Alhambra, Aorta, Arcus, Ariel Skrifter, Arkiv, Artea, * [asterisk], Aura Latina, Bokbandet, Bokstaven 18, Bruhn Förlag, Celanders förlag, Cest Bon, Diafrag publishing, Draken teaterförlag, Ellen Key-institutet, ellerströms, Fabrik, Fronesis, Glänta, Gondolin, Gunnar Ekelöf-sällskapet, Habibi, h:ström, Hurricane, Härnqvists, Kakabu förlag, Kritiker, Litorina F, Lubbert Das, Lyrikvännen, Mana, Mango, Murbräckan, noCUBE, OEI Editör, Ord & Bild, Pequod Press, Peter Bjuhr ord & bild, Pinot, Publikation, Rámus, Ruin, Space Poetry, Symposion, Tidningen Kulturen, Vertigo, Victor, Zen Zat