“Jag måste fortsätta att skriva dagbok. Inte minst för att samla bevis på att mitt liv inte är en dröm eller en hallucination.”

Lars Norén i En dramatikers dagbok 200520212