Søg støtte til dansk-finsk projekter

PSSSST!

Bor du i Danmark og har du en god idé til et projekt, der handler om
dansk-finsk kultur, så kan du ansøge Kulturfonden for Danmark og Finland
om støtte.

Kulturfonden for Danmark og Finland har til formål at fremme venskabs-
og kulturforbindelserne mellem de to lande og folk ved at anvende
fondskapitalens afkast som bidrag til støtte for virksomhed og
initiativer, der fremmer større kendskab til og øgede kontakter mellem
de to folks kultur- og samfundsliv. Kulturfonden for Danmark og Finland
bevilger støtte og stipendier til professionelle, amatører, voksne samt
børne- og ungdomsgrupper inden for forskellige samfunds- og
kulturprojekter. Der ydes først og fremmest støtte til aktiviteter hvis
formål er at formidle og udvikle landenes kulturliv, øge interessen for
det finske sprog i Danmark og det danske sprog i Finland, øge kendskabet
til landenes fælles historie og deres samfundsudvikling samt belyse
fremtidige udfordringer og muligheder for erhvervslivet,
samfundsudviklingen og kulturen i landene. Bestyrelsen støtter ikke
projekter, der allerede er gennemført på tidspunktet for
bestyrelsesmødet. Der er typisk tale om bevilling af mindre beløb.

Ansøgninger sendes inden 1. marts til fondssekretær Jens Chr. Andersen, mail: jens.christian.andersen@hotmail.com med kopi til kulturfondenDKF@gmail.com. Fondens ansøgningsskema skal anvendes. Originalbilag må ikke fremsendes, da de ikke kan forventes at blive returneret.

Læs mere om Kulturfonden for Danmark og Finland under ”Ansøgere der bor i
Danmark”, hvor du også kan finde fondens ansøgningsskema: https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen/fonderna/kulturfonden-finland-och-danmark/

Svar på ansøgningen kan forventes efter bestyrelsens møde, der typisk finder sted i slutningen af maj.

Ugens bog i Café Pyt

Ugens bog i Café Pyt

“Ordsprog” af billedkunstner Anders Bonnesen, som er aktuel med en
udstilling på galleri SPECTA og i aften, tirsdag d. 5.11. gæster Pyt for
at læse op og samtale om sine “skriverier” med forfatter og litterat,
Martin Glaz Serup
. Forlaget Asterisk. Pris 299,-