…lige nu sidder jeg til dette dagsseminar, i anledning af Isak Winkel Holms og Frederik Tygstrups tiltrædelser som professorer i litteratur på Institut for Kunst- og Kulturvidenskaber på Københavns Universitet. Seminarets overskrift er Litteraturvidenskaben i dag. Vi er halvvejs i programmet, jeg synes det der virkelig spændende og vellykket. Har bare lyst til at storme ud herfra og hjem og læse den litteratur og teori der tales om. Så er det jo vellykket. Jeg synes ikke mindst at Tue Andersen Nexø lader til at have et interessant projekt. Blandt andet siger han, eller sagde han, lige før, hvis jeg husker det rigtigt, noget i retning af — i diskussionen og fremførelsen af dette med at litteraturen blandt andet gør os i stand til at forestille os og forstå at verden kan være anderledes; Nexø siger at litteraturen (også) kan være anderledes. Når vi taler om det litterært specifikke, for eksempel, er det noget forskelligt vi taler om til forskellige tider; specificiteten er specifikt forskellig til forskellige tider forskellige steder. Jeg glæder mig fortsat til at læse denne bog. Lilian Munk Rösing taler blandt andet om kunstnerisk sandhed i debatten lige nu; Nexø og Holm opponerer (hårdt og blødt). Nu taler de om hvordan Bolaño gør volden konkret i sit arbejde. Nu taler Anne Fastrup og Holm om litteratur, magt og afmagt, med afsæt i Holms oplæg om bl.a. katastrofeteori og Kafka – Holm siger om Kafka at han bruger dilletanteriet som et prisme man kan se verden igennem på en kritisk måde… …her fortsættes…