För två år sedan arrangerade FSL en KRITIKFESTIVAL i Malmö/Köpenhamn. Vi
vill nu göra en motsvarande i Stockholm 2015. Det handlar om att få
hela Stockholm, från ungdomar till professorer att under fyra dagar
diskutera kritiken som fenomen, uttryck och demokratiskt innehållsvärde.
Vi har redan inlett samtal med Kulturhuset och Stadsbiblioteket och det
finns goda chanser att få med tidningar, tidskrifter och etermedier i
festivalen. I FSL finns mycket stor erfarenhet och upparbetade kontakter, många ideella händer och skallar, men vi behöver en producent som leder arbetet.
Vi har inga pengar ännu för projektet. Producenten måste börja med att
hitta pengar också för sin egen ersättning. EKONOMISKT ÄR DET ALLTSÅ ETT
HÖGRISK- för att inte säga ett VANSINNESUPPDRAG. Den vi söker ska ha
stor kunskap om kultur-, tidskrifts- och massmedievärldarna, vara
påhittig, modig och självständig, samt gärna erfaren i
ansökningskonsterna. Det är en fördel att bo i Stockholm.
 

Om någon
är intresserad: sänd ett mail till fsl.informerar@gmail.com berätta om
dig själv och om vad du tidigare gjort och varför du tror att den här
uppgiften passar dig.