I dagens Information har Bent Vinn Nielsen en kommentar der følger op på Den Blå Ports leder der diskuterer hvorvidt Claes Kastholm Hansen er inhabil i forhold til fortsat at bestride sin stilling som formand for Litteraturudvalget. Vinn Nielsens bud kan læses under kommentar-feltet til denne post.

Jens Jacob Toftegaard og Tue Andersen Nexø snakker videre om det samme – og beslægtede emner – her. Samtalen handler blandt andet om hvordan man skal og kan læse – om ironi og alvor. Den disskusion kan Bent Vinn Nielsen siges at have leveret et aktiv bidrag til i dag.