Kulturfonden for Finland og Danmark bevilger økonomiske bidrag til enkeltpersoner, organisationer og foreninger til forskellige samfunds- og kulturprojekter, som fremmer samarbejdet mellem Danmark og Finland. Bidrag bevilges til samarbejde inden for kunst og kultur, til videnskabelig forskning (især inden for humaniora og samfundsvidenskaberne), til studierejser for studerende og skolegrupper, samt til studier af kulturelle, sociale og økonomiske forhold i det andet nordiske land.

Fondens ansøgningsperiode er 1.2-29.2.2024.

Ansøgningerne bør omhandle planer og projekter som gennemføres i perioden maj 2024–juni 2025. Der træffes afgørelse om bidragene i april 2024. Alle får svar på deres ansøgning i løbet af maj 2024.