En af de få – hvis ikke den eneste? – stadigt aktive litterære blog i Norden, der er ældre end Kornkammer (født i august 2005), er Susanne Christensens Claws (født i april 2004), og den er fed og bliver fortsat opdateret ganske regelmæssigt.

Se selv:

her