ANSØGERE BOSATTE I DANMARK OG FINLAND

Fondens næste ansøgningsperiode er 10.2-10.3.2022.

Ansøgningerne bør omhandle planer og projekter som gennemføres i perioden maj 2022 – juni 2023. Der træffes afgørelse om bidragene i april 2022. Alle får svar på deres ansøgning i løbet af april 2022.

Ansøgninger afleveres ved at logge ind i fondens elektroniske ansøgningssystem og udfylde den elektroniske ansøgningsblanket.

Fonden modtager ikke ansøgninger per post eller per e-post.

 

– læs mere her