Den, der har, hvad han behøver til Livets Underhold, aner ikke, hvor følsom man bliver, naar man ikke har det, hvor vanskeligt det i det hele taget er for et Menneske at føle sig som et Formaal for Velgørenhed.

– Hagar Olsson i sine kommentarer til Edith Södergrans digte, her i Erik Thygesens danske oversættelse fra Edith Södergrans Breve til Hagar Olsson (Hasselbalchs forlag 1964)