OPRÅB. Intellektuelle, kunstnere, politikere og økonomer forlanger en coronafond.

(…) Pandemien har produceret imponerende eksempler på nabostøtte og
solidaritet over alt i Europa. Tusinder af unge melder sig frivilligt
til at pleje de ældre, der bor alene; delstaten Sachsen byder alvorligt
syge patienter fra Italien velkommen, Saarland tilbyder hjælp til
ubehandlede franske patienter, andre delstater og den føderale regering
er også involveret. Et nyt klima kan mærkes: Det er ligefrem populært at
udvise hjælpsomhed, empati og håb. Men når det kommer til de afgørende
spørgsmål, forbliver de nordlige stater tilbageholdne over for deres
brødre og søstre fra syd: De nægter strengt at acceptere en fond,
garanteret af alle EU’s medlemslande, der vil gøre det muligt at fordele
krisens enorme økonomiske byrder på flere skuldre. En sådan fond vil
forhindre en chokbølge, som i princippet rammer alle medlemslande, fra
at overvælde de lande, som allerede inden krisen måtte kæmpe med en stor
offentlig gæld. (…)