Det er skrivekunst om skrivekunst, og
meget finere bliver kritik ikke. Glaz Serup er både digter og akademiker, men
han er digter først, med en digters håndelag og viden: Han skriver om skrift
som kunst og skriver, som om det at skrive om en kunst også er en kunst, og gør
det paradoksalt nok ved at rapportere fra skriftaflæsningen som noget, der
foregår ude og helt, helt inde i virkeligheden.

            Lars Bukdahl om LÆSESTEDER i Weekendavisen

Køb bøgerne her og her, de koster 60 kroner stykket.
Og forfatteren ham selv har indlæst hemmeligt bonustrack på lydbogen!