Jeg tilbeder min ligegyldige død, fordi den tvinger mig til at leve

Henrik Nordbrandt i digtet “Landgang” fra Opbrud og ankomster (1974)