Ola Julén (1970-2013)
publicerade endast två böcker. Ändå har han gjort djupa och
genomgripande intryck såväl på den Nordiska poesin som i många enskilda
liv. Få poeter förunnas så hängivna läsare. Hans poesi är rått
existentiell, pregnant, reducerad och drabbande. Länge har det ryktats
om att hans kvarlåtenskap rymmer ett opublicerat manuskript. Nu utkommer
det äntligen under titeln Afrikas verkliga historia. I månadens poesipod samtalar Örnen och Kråkans redaktör med
Daniela Floman och Marie Lundquist, som sammanställt manuskriptet. Samtalet interfolieras av en unik inspelning där poeten själv läser hela sin debutbok, Orissa.
 
www.ornenochkrakan.se