Dagbogen er en af de metoder jeg bruger når jeg underviser i at skrive,
for at komme til at arbejde med at skrive langt, at skrive på den samme
tekst over længere tid og at redigere det skrevne. En gennemgående
pointe i denne artikel er at bestemte undervisningsformater let kan
resultere i bestemte typer tekster. Derfor må det for mig at se handle
om at variere undervisningen og undervisningsformaterne, for at
undersøge og lære noget om forskellige aspekter af og erfaringer med at
skrive og læse. I det følgende vil jeg skrive lidt om hvordan jeg i den
sammenhæng arbejder med den litterære dagbog, og om hvad en dagbog
overhovedet er for noget.

– Jeg har en artikel i Standart 2019/1, som man kan læse her, skulle man have lyst.