…som jeg blev opmærksom på fandtes, fordi John Ashbery har betitled et af sine digte efter filmen – fandt jeg ud af, da jeg læste Dan Chiassons artikel i The New Yorker, skrevet i anledning af udgivelsen af Ashbery’s digtsamling Breezeway (2015)…