… [Dansk Folkepartis] beslutningsforslag B 84 (…), som var til førstebehandling i Folketinget i marts, indeholder bl.a. et forslag om, at al støtte til udenlandske kunstaktiviteter ophører. Partiet henviser til, at der dermed kan opnås en besparelse på 52 mio. kr., svarende til 9,6% af Statens Kunstfonds samlede midler. …

– læs mere i Søndag Aften