Till det nummer av TfL som du håller i din hand, eller som du möjligen
redan hängt upp på en lämplig vägg, efterfrågade redaktionen artiklar som
på ett eller annat vis förhöll sig till temat Konceptuellt

Hent eller læs hele nummeret her.
Og her findes den multilinguale artikel 
Language, Voice, and Performance – Notes on Lily Greenham‘s Sound Poetry
skrevet i fællesskab af 
Cecilia Bello, Vincent Broqua, Johanna Drucker, Johan Gardfors, Martin Glaz Serup, Fiona McGovern