– læs hele tidsskriftet her
fra tidsskriftets leder:
“Martin Glaz Serup bidrager til tidsskriftet med et poesi-essay om Øyvind Bergs lyrik. Efter en kort optakt, der ikke mindst omhandler den enorme bredde og mangfoldighed i Bergs forfatterskab, skriver Serup sig gennem 52 digtstykker frem mod en kongenial forståelse af Bergs poesi, som ikke blot er tilsvarende lærd, men også afspejler den samme oprigtighed, ligefremhed, livsnærhed og dagligdags form, som man kan møde hos Berg. I en collage, der er en blanding af digt, essay og oversættelse, og – som Serup selv formulerer det – en øvelse i at skrive tæt på livet fra dag til dag og i direkte forlængelse af Bergs værk Gjennom mørketida (2014), nærmer Serup sig en indkredsning af Bergs lyriske univers. I bevægelsen fra tidsskriftets litteraturvidenskabelige artikler over Aadlands essay til Serup står vi således her med en essayistisk form, hvor poesi svares med reflekterende poesi, og hvor formen korresponderer med poesien selv og udvikler, ja hvorfor ikke: poetisk eller musisk tænkning.”

– læs Fordi sorgen er stor / disse ord her