REKLAME:

Onsdagen den 1 Februari kl. 19.00 talar kritikern, historikern, författaren och

redaktören

Axel Andersson

under rubriken

DET KRITISKA GÅNGJÄRNET

– redaktionen och offentligheten –

Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56, Stockholm.

OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com

Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.

Detta är den första av sammanlagt 18 föreläsningar under två. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson. Nästa föreläsning i serien äger rum på samma plats den 22 feb.