her
Med bidrag af:
 
FREKE RÄIHÄ
KROPP ANKARE BÄGARE
ANNA TRAUGOTT
TURISME
FILIP LINDBERG
I KORSNINGEN MELLAN SÅRBARHET OCH SARKASM
MARTA HUGLEN REVHEIM
FANG MEG
DAVID ZIMMERMAN
EN MEMOAR OM DET QUEERA
INGRID SENJE
FORSKYVINGAR
JOSEFINE HØJHOLT
I FRYDEN BÆRES HÅBET SOM ET FLAG
ANTON JUUL
ET DIGT
BJÖRN KOHLSTRÖM
KRASS REALISM MED SINNE FÖR DET ABSURDA
TRINE WILHELMSEN
MOD DET NØDVENDIGE
MALIN WIDERT SCHOUG
BLOMMORNA