Art Inside Out erbjuder sex poeter fyra veckors residens i vackra Hylte kommun med boende, resor, arbetslokaler och ekonomisk ersättning (ca 40 000 kr med F-skatt) under tiden 24 april–19 maj 2017. Det är en möjlighet att arbeta enskilt och även tillsammans med andra nordiska poeter utifrån temat plats, poesi, periferi.


– læs mere her