Poeten och psykoanalytikern Ulf Karl Olov Nilsson har läst en serie
böcker om Sigmund Freuds semestervanor. En verksamhet som liknar den
psykoanalytiska praktiken.
– – hør det her – –