FRAMTIDENS RECENSIONER?
BONNIER BOOKS startar KRITIKLABB
i samarbete med bl.a. Handelshögskolan och KTH
Villkoren för kritiken har förändrats snabbt och mycket på kort tid. Nya mediavanor. Ny teknik. Hårt prövade affärsmodeller. Konsten och litteraturen beror av välgjord och professionell kritik. Till hösten startar ett KRITIKLABB i Bonnierhuset på Sveavägen i Stockholm där studenter och forskare tillsammans med kritiker och redaktörer i öppenhet och fördomsfrihet skall pröva, vilt, hur kritiken kan formas och finansieras i den nya offentligheten.
Läs om vilka redaktörerna blir, vilka som sitter i styrgruppen och om hur labbet kommer att fungera på https://kritiklabbet.wordpress.com/