[pressemeddelelse:]

Bestyrelsen for Litteraturkritikernes Lav, der er en sammenslutning af
danske litteraturkritikere og anmeldere, har nomineret tre spidskandidater til
Kritikerprisen for 2015.
Til Kritikerprisen 2015 er følgende kandidater indstillet:
Ursula Andkjær Olsen for
digtsamlingen Udgående fartøj
(Gyldendal)
Dennis Gade Kofod for
romanen Nancy (Rosinante)
Hanne Højgaard Viemose
for romanen Mado (Basilisk)

Fra Kritikerlavets side vil vi gerne markere indstillingerne af disse
tre værker, der i særdeleshed udmærker sig ved deres litterære kvalitet.
Det gør vi med et arrangement under litteraturfestivalen Kbh Læser på Hovedbiblioteket i
Krystalgade, København, mandag den 29.2 kl. 17.00, med oplæsning af forfatterne
og præsentation af værkerne i en kritikersalon.
Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.
Modtageren af Kritikerprisen afgøres via afstemning blandt lavets
medlemmer.
Prisen uddeles traditionen tro i Kulturstyrelsen, H.C. Andersens
Boulevard 2, København. Nærmere oplysninger om dette arrangement følger.
Samtidig kan vi meddele, at modtageren af Georg Brandes-prisen 2015 er:
Hans Otto Jørgensen for
sit værk Horden (Gladiator)
Georg Brandespris-udvalget, der i
år udgøres af Lotte Kirkeby Hansen,
Mikkel Bruun Zangenberg og Mads Rosendahl
Thomsen, begrunder deres valg således:

Georg Brandes-prisen 2015 går til Hans Otto
Jørgensen for ’Horden’ og hans læsninger af en række kendte og mindre kendte danske
forfattere fra Det moderne gennembrud. ’Horden’ er en fremragende
og i ordets bedste forstand personlig og folkelig formidling af et
felt og af en række værker. Hans Otto Jørgensen læser tæt, tænker historisk og
aktualiserer glemte og marginaliserede forfattere på en vedkommende og
original måde og knæsætter således på imponerende vis en ny omgang med det
gennemtærskede moderne gennembrud.
Både Kritikerprisen og Georg
Brandes-prisen er finansieret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Litteratur.

Kamilla Löfström, oldermand for Litteraturkritikernes Lav