Kristin Vego rapporterer i Vagant fra Where Were We
her