Deltagarna i kursen
Performativ kritik visar upp och diskuterar sitt arbete.
Torsdag 10/12 kl. 15.00-17.30. Lokal: Teater trean T-huset, Stockholms dramatiska högskolm. Valhallavägen 189, Stockholm.
– Mere her