ETT SEMINARIUM OM FINLANDSSVENSK POESI FRÅN 80-TALET TILL IDAG UR ETT NORDISKT PERSPEKTiv

– mere her