Pressemeddelelse
1. oktober 2015

Forfatterskolens bestyrelse har besluttet at ansætte forfatteren Jeppe Brixvold som rektor for skolen i de næste fire år.

Skolens bestyrelse har lagt særlig vægt på, at Jeppe Brixvold som
mangeårig underviser på skolen har udvist meget stærke kompetencer inden
for skolens kerneområder, specielt i forhold til elevernes
tekstlæsninger. Her besidder han en sjælden lydhørhed over for elevernes
individuelle styrker og svagheder og forholder sig til alle tekstgenrer
med lige stor indlevelse og engagement.

Jeppe Brixvold har et
stort overblik over aktuel litteratur, litteraturhistorie, litterær
teori, filosofi, billedkunst, musik og film, og desuden et særligt blik
for hvordan kunsten spiller sammen med verden i øvrigt. Jeppe Brixvold
vil være en kunstnerisk nytænkende leder for Forfatterskolen, samtidig
med at han vil værne om de kerneværdier, som uddannelsen er kendt for.
Desuden besidder Brixvold et stærkt engagement, som vil komme til at
præge udviklingen af elevernes potentiale under hans ledelse af skolen
og sikre formålet: at uddanne forfattere på et højt kunstnerisk niveau.

Skolen vil under Jeppe Brixvolds ledelse åbne op for mangeartede
kunstnerisk udviklende samarbejder inden for det litterære og bredere
kunstneriske felt og dermed fortsætte sin udvikling som en
dagsordenssættende uddannelsesinstitution, både i en dansk og en nordisk
sammenhæng.
Jeppe Brixvold har på bestyrelsens opfordring været
konstitueret rektor i de forløbne måneder, og bestyrelsen har fuld
tillid til, at han, i tæt samarbejde med skolens øvrige ansatte, vil
varetage skolens daglige drift inden for rammerne af en forholdsvis
stram økonomi.

Bestyrelsen glæder sig meget til at følge udviklingen af skolen under Jeppe Brixvolds ledelse.
Jeppe Brixvold tiltræder officielt stillingen 1. november 2015

Jeppe Brixvold (f. 1968) har som forfatter udgivet seks bøger, hvoraf
især de to seneste, den delvis selvbiografiske rejsebog Hæfte og romanen
Forbrydelse og fremgang, har vist ham som en original stemme i dansk
litteratur. For Forbrydelse og fremgang modtog Jeppe Brixvold bl.a.
Jytte Borberg-prisen 2008. Brixvolds stil spænder fra en klar ydre
realisme over indre bevidsthedsstrømme til en fabulering med mytiske
elementer. Den kritiske modtagelse har bl.a. hæftet sig ved
musikaliteten i hans prosa. Et element af kultur- og ideologikritik
løber igennem de fleste af Brixvolds bøger.
Ud over bøgerne har
Jeppe Brixvold skrevet kortprosa, digte og litterære essays om bl.a.
forfattere som Jan Sonnergaard, Kirsten Thorup, James Joyce og Roberto
Bolaño. Han er uddannet på Den Danske Filmskoles manuskriptlinje og også
aktiv i forskellige musikalske sammenhænge, senest med ensemblet Det
Yderste Hav. Jeppe Brixvold har i forskellige perioder undervist på
Forfatterskolen lige siden Poul Borums tid. Han har således haft
erfaring med alle skolens tidligere rektorer.