– den 3. september 2015 –
– i Holstebro –
– billede –
her