Vi er, som mange andre, vant til at udføre gratis eller dårligt lønnet arbejde
i litteraturens tjeneste. Det er i sig selv et problem, at den slags arbejde
efterhånden værdsættes så lavt i vores samfund. Men i det mindste vil vi
have lov til at vælge, hvem vi arbejder gratis eller næsten-gratis for.

Derfor stopper vi nu, før vores periode er udløbet, sammen med suppleanten i
den danske komité, Jon Helt Haarder, som også trækker sig. Og vi opfordrer
samtidig vores kolleger til at takke nej til medlemskab af priskomiteen,
indtil de to opdragsgivere begynder at tage arbejdet alvorligt og justerer
aflønningen til et niveau, der står bare nogenlunde mål med ansvaret og
indsatsen.
– – – mere her – – –