– k o m ,  d e l t a &  d i s k u t e r a
FSL:s verksamheter syftar alltid till offentligheten. Kritiken blir kritiskt först i kraft av hänvändelsen till ”alla och ingen”. Liksom förra året bjuder vi därför in alla som vill att vara med då deltagarna på PERFORMATIV KRITIK redovisar sina kritiska arbeten på Stockholms Dramatiska högskola. Ta chansen – kom, lyssna, titta, tänk, känn, pröva och diskutera den 26 till 28:e maj. I Stockholm. Kom på det som intresserar er särskilt, eller på allt. Missa inte: Se detaljerat program under länken ”Redovisningsschema” på hemsidan nedan: