Tema om skrivekurser: Den voksende interesse for skrivekurser har
endelig ramt universiteterne, hvor grænsen mellem akademia og skrivning
måske er ved at blive udvisket.

          Artikel i Bogmarkedet.