Vi sände vårvintern 2015 ut en enkät till ett representativt urval personer som på olika vis deltagit vid FSL:s seminarieverksamhet och bad om att få nyttja dem som referens vid kontakter med framtida samarbetspartner, myndigheter, institutioner och anslagsgivare.
– – – se de over 50 udtalelser her – – –