Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til
kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer
kritikk til TV/radio. Den nye stipendordningen er samlet på seks
millioner kroner over tre år.

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst
av kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og
løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til
kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere
årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å
utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et
tillegg til andre kritikerinntekter.

(…)

Mindre deler av stipendene kan brukes til reiser og kompetansehevende
tiltak, men de skal primært støtte oppunder kritikerens mulighet til å
leve av sin virksomhet og levere konkret kritikkjournalistikk av høy
kvalitet. Legg ved en kort bekreftelse fra redaksjonen/e du er
tilknyttet mht. din publiseringsavtale, inkludert honorarnivå i dag og
honorarutvikling de siste årene. Gjør også kort rede for din
inntektssituasjon helhetlig sett.

Se! Hvor ambitiøse og seriøse de er i Norge omkring kritikken(s betydning) og mulighedsbetingelser! – – – mere her – – –