Jeg anmelder Ane Farsethås‘ bog Herfra til virkeligheten – lesninger i 00-tallets litteratur i det seneste nummer af Edda, som man kan bestille her, hvis ikke man allerede har fået nallerne i det.