Undervisere: Trisse Gejl og Martin Glaz Serup
21. marts 2015 fra 10-16.30
Forfatterforeningen, Strandgade 6, stuen, 1401 Kbh. K.
– – – mere her – – –