I tråden til Hvidhedsdebat-artiklen på Promenaden, der allerede længe har været fuldkommen uoverskuelig, men hvor der dagligt, stadig, kommer gode, læseværdige kommentarer, har en række forskellige kommentatorer (?) spurgt om der ikke er nogen der vil pege på nogle konkrete eksempler på strukturel racisme i den danske, samtidige litteraturkritik – men endnu har ingen responderet. Senest har Rasmus Stenfalk (bl.a.) skrevet:

Nå, og så vil jeg gerne tilslutte mig de efterhånden ret mange debattører (Lars Buldahl, SiriR, Lasse Winther Jensen, Johanne Dalgaard, Thomas Kyhn), som gentagne gange har udbedt sig konkrete eksempler på litteraturkritik, hvor den strukturelle racisme eller minoritetsblindheden (eller hvad man skal kalde den) viser sig. Det forekommer mig, at deres forespørgsler konsekvent bliver overhørt.

Ping: Olga Ravn, Maja Lee Langvad, Zoltan Ará, Kristina Nya Glaffey og jo selvfølgelig hvemsomhelst.