Essayet står sentralt i den litterære offentligheten. Hva kan essayet
gjøre, som ikke andre sjangere gjør like godt? Hvilken betydning har
essays for samtidslitteraturen — som inspirasjonskilder for forfattere
og premissleverandører for kritikken?

Geir Gulliksen og Jan Kjærstad har skrevet om litteratur i flere
tiår. I fjor kom de begge med nye essaysamlinger, Gulliksen med Kan vi gjøre det igjen og Kjærstad med Menneskets vidde. De møter Vagant-redaktør Audun Lindholm til en samtale om hvorfor forfattere skriver essays, og om litteraturen som økologisk system.

Arrangementet finner sted i Cappelen Damm-huset i Akersgata 47/49, onsdag 22.01 kl. 1900.