– – – gode forslag til ting at undersøge nærmere in there – – –