I morgon torsdag kl. 15.00 föreläser filosofen JONNA LAPPALAINEN om konst
och metod under rubriken “Att reflektera över det ännu inte sagda”. Hus
28, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen, Stockholm. VÄLKOMNA!
 
http://fsl-forskarseminariet.blogspot.se/