Passage 69


Lyrik på tværs

Redigeret af Louise Mønster og Peter Stein Larsen

Med bidrag af Joseph M. Conte, Hans Kristian Rustad, Krista Stinne Greve Rasmussen, Susanne Kemp, Louise Mønster, Birgitte Stougaard Pedersen, Jakob Schweppenhäuser, Martin Glaz Serup og Peter Stein Larsen

Passage 69 sætter fokus på nogle af de markante nyorienteringer, der
i de seneste år har kunnet iagttages på lyrikkens felt, dansk såvel som internationalt. Her er der ikke kun blevet rokket ved værkforståelsen inden for digtets og digtsamlingens traditionelle rammer;  disse rammer er også selv blevet udfordret og overskredet. Der er sket en perforering af lyrikkens almindelige former, som bl.a.
er kommet til udtryk ved, at lyrikken har blandet sig med andre kunstarter, og at en del poesi har fundet nye publiceringskanaler og udfoldelsesrum. I det nye årtusinde er lyrikken for alvor trådt ind på de elektroniske mediers område, ligesom den har manifesteret sig stadigt tydeligere i det offentlige rum, hvor der har været en stor vækst i antallet af lyrikoplæsninger, -performances og -festivaller.

Passage 69 indeholder 9 artikler, der beskæftiger sig med samtidslyrik mellem genrer, kunstarter og medier. Artiklerne kommer bl.a. ind på emner som multimodal poesi; digital poesi og materialitet;
stemmens og kroppens betydning i samtidspoesien; forholdet mellem musik og lyrik; konceptuel poesi samt relationen mellem moderne lyrik og litteraturvidenskab.