— netop udkommet på Syddansk Universitetsforlag.

Mit bidrag – Talentløse statsministre! Statsansatte bøller! – er bl.a. en sammenligning af receptionen af Ivan Malinovskis Romerske bassiner (1963) og Lars Skinnesbachs I morgen findes systemerne igen (2004), der ligner hinanden til forveksling. Jeg undesøger blandt andet de æstetiske kvalitetskriterier der ligger bag anmeldelserne, og ser særligt på ‘det politiske digt’ eller det politiske i digtet, i den henseende. Det handler med andre ord ikke kun om hvad forfatterne faktisk skriver, men også om hvad de så at sige får lov til at skrive, hvad der bliver taget alvorligt og afvist af kritikkens privilegerede førstelæsere. Med Ivan Malinovski kunne man sige at kunsten er en konsekvent værdikritik, men det viser sig igen og igen at litteraturkritikken igennem sine æstetiske domfældelser, sætter skarpe grænser for hvor omfattende og radikal en sådan velfærdsopposition og værdikritik kan få lov til at være.

— derudover glæder jeg mig til at læse de mange andre bidrag. Herunder er pressemeddelelsen indklippet:

Kættere, kællinger, kontormænd og andre kunstnere fortæller om, hvorledes forfattere i tiden efter anden verdenskrig engagerede sig i velfærdsstatens opbygning og skabte en dialog med ministre og politikere om, hvordan kunst og litteratur kunne medvirke til at sikre trivsel i den nye velfærdsstat.
Forfattere omkring tidsskriftet Heretica, der ofte fejlagtigt er blevet opfattet som verdensfjerne æsteter, tog livligt del i diskussionen af forfatterens samfundsopgave og muligheden for at etablere en Statens Kunstfond. Men næppe var Kunstfonden blevet en realitet i 1964, før en vild debat om kunst og samfund brød løs. Rindalismen gik hen over land og by, og debatterne om kunstner, samfund og kunststøtte syntes aldrig at ville stilne af. Måske er det derfor, at vi stadig både har en Statens Kunstfond og en række forfattere, der interesserer sig for livet og døden i velfærdsstaten.
Kættere, kællinger, kontormænd og andre kunstnere ser nærmere på både bestsellere, nyklassikere, populære og eksklusive forfattere og spørger til nutidens fortolkninger af forfatterrollen.
Bidragydere: Anne-Marie Mai, Anders Thyrring Andersen, Lars Handesten, Karin Esmann Knudsen, Jon Helt Haarder, Lars Ole Sauerberg, Karen Syberg, Peter Simonsen, Louise Zeuthen, Anita Nell Bech Albertsen, Martin Glaz Serup, Per Krogh Hansen og Stefan Kjerkegaard.