Antologin PERFORMATIV KRITIK – konstens kunskap, kunskapens konst har kommit från trycket. Beställ på info@ariel.nu


performativ kritik

konstens kunskap, kunskapens konst


En antologi redigerad av Magnus William-Olsson

Frågan om konstens kunskapsvärde har sällan varit så aktuell som nu. 

Å ena sidan tycks samhället i allt högre utsträckning jämställa konst med förströelse, å den andra akademiseras de konstnärliga utbildningarna, och den så kallade »konstnärliga forskningen« etableras som akademisk disciplin. Men i vad mån kan konsten sägas leda till kunskap? 

Och i vilka avseenden kan kunskapandet sägas vara en konst? Med stöd  i begreppet »performativ kritik« prövar antologins författare förutsättningarna för denna utveckling. Hur kan den konstnärliga interpretationen och dess särskilda sensibilitet, sådan den uttrycker sig till exempel i översättarens, skådespelarens, musikerns eller kritikerns praktiker, tjäna till utgångspunkt för att besvara sådana frågor? I fem föreläsningar, hållna vid  fsl:s forskarseminarium, öppnar denna antologi alternativa vägar att tänka kring konsten som kunskapsform. 

I antologin medverkar poeten magnus william-olsson, översättaren mikael nydahl, skådespelaren gunilla röör, filosofen marcia sá cavalcante schuback och skriftställaren john swedenmark.