– – – Om boghistorie og litteraturanalyse – og Gittes monologer; ph.d.-forsvar i København i dag – – –