I anledningen af Morten Søndergaards 20-års forfatterjubilæum
byder Åby Bibliotek og LitteraturStedet på et kik ind i forfatterskabet.
Gennem en række installationer, bøger og genstande skabes et rum,
hvor den besøgende kan gå på opdagelse i det Søndergaardske
univers.

Forfatteren åbner selv udstillingen onsdag d. 3. oktober 2012
med smagsprøver og performance fra sit store bagkatalog.
Forfatteren Mads Mygind vil læse egne digte, og afslutningsvist vil
forlægger Mathias Kokholm og Mads Mygind i samtale med Morten
Søndergaard bidrage til at trække tråde og vise sammenhænge og
forbindelseslinjer i forfatterskabet.

Arrangementet falder i to dele og der er mulighed for kun at deltage i
første del:

Åbning af udstilling v. Morten Søndergaard
Performance v. Morten Søndergaard
Performance v. Mads Mygind
Pause
Performance v. Mads Mygind
Samtale om forfatterskabet
Åby Bibliotek, LitteraturStedet onsdag den 3. oktober 2012, kl.
18.00 – 23.00.

Morten Søndergaard er ordforsker og nysgerrig opdagelsesrejsende i
ord. På udstillingen TRÅDE kortlægges et forfatterskab. Hvor kommer
bøgerne fra? Hvordan bliver et digt til? Hvad er ordenes kilder og
udspring? Hvordan bevæger en forfatter sig fra bog til bog? Hele

hans værk kan ses som en undersøgelse af det sammenhængende
sproglige felt, og bøgerne og deres udenomsværker trækker tråde på
kryds og tværs med hinanden.

Elementer på udstillingen er selvfølgelig først og fremmest bøgerne,
sådan som de fremtræder fysisk, i førsteudgaver og oversættelser,
men også ting, skitser, udkast, lydværker, videoværker og den lange
række af udstillinger og fysiske genstande som Søndergaard har skabt
gennem årene. Det er blandt andet Ordapotek, Sahara under mine
fødder, Sæbepoesi, Verdensnødbremsen og måske helt nye værker
skabt specielt til udstillingen TRÅDE.
Vel mødt til en spændende aften i Morten Søndergaards univers, hvor
man får mulighed for at stifte bekendtskab med et forfatterskab som
en litterær totaloplevelse.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd, og den er blevet til i
et samarbejde mellem forfatteren, Mathias Kokholm, projektet
Litteraturen finder sted og Åby Bibliotek.

Billetter, der koster 25 bestilles via hjemmesiden her.